info@psaftab.com

051 - 37037

- بزرگترین سرسره قایق فضایی به ارتفاع 25 متر و طول .....
- بزرگترین سرسره سقوط آزاد به ارتفاع 20 متر!
- سرسره پیچ(به ارتفاع 18متر)، سرسره دوقلو(به ارتفاع 18متر)
- استخر مخصوص غواصی (به عمق 12متر) با نمایی طبیعی که یاد آور مناظر زیبای زیر اقیانوس است
- بزرگترین سرسره قایق فضایی به ارتفاع 25 متر و طول .....
- بزرگترین سرسره سقوط آزاد به ارتفاع 20 متر!
- سرسره پیچ(به ارتفاع 18متر)، سرسره دوقلو(به ارتفاع 18متر)
- استخر مخصوص غواصی (به عمق 12متر) با نمایی طبیعی که یاد آور مناظر زیبای زیر اقیانوس است
- سرسره آهسته(به ارتفاع 15 متر)
- چاله فضایی (به ارتفاع 17 متر)
- رود خانه ای با طول 170 متر و دو تونل سنگی
- استخر موج (به طول 35 متر )
- آبشار خروشان با بیش از 18 متر ارتفاع
- سرسره سرعت(به ارتفاع 18متر)

برخی از سرسره ها و امکانات اصلی این مجموعه:
- استخر بین المللی و استاندارد جهت مسابقات
- دو باب سونا خشک و سونا بخار،جکوزی

مجموعه پارک آبی دارای چشم اندازی از غار عظیم سنگی که بازی های آبی، درون آن قرار گرفته است که با یک بار دیدن برای همیشه در خاطره ها ماندگار خواهد بود.

To Top ↑
برای ورود به سیستم خرید بلیط اینترنتی پارک ساحلی آفتاب کلیک فرمایید.     سیستم خرید اینترنتی